Månad: augusti 2020

Smarta knep för att lyckas lösa Rubiks kub

En Rubiks kub är en riktigt klurig pryl som vissa anser är ”omöjlig” att lösa. Det är inte så konstigt eftersom att kuben kan ha 43 252 003 274 489 856 000 olika positioner. Faktum är dock att alla kan lära sig att lösa kuben, det gäller bara att gå efter ett system istället för att bara slumpmässigt vrida på bitarna. Det

Magasinera inför flytten

Det blir allt vanligare att man väljer att magasinera delar av sitt bohag eller hela inför en flytt då det blir mindre stressigt och man kan även slippa betala dubbla hyror. Att även rensa och magasinera delar av sitt bohag inför en lägenhetsförsäljning kan vara bra. Sedan finns det de som tillfälligt hyr ut sin

Rejäla reparationer med licenssvetsning

Det är viktigt att man är noggrann när man svetsar ihop olika metalldelar. Vissa konstruktioner måste hålla absolut tätt, annars kan det hända svåra olyckor. Det gäller förstås tankar med lut eller syra som är frätande om det blir läckage. Det gäller också rörledningar, där man riskerar att heta gaser eller frätande ämnen läcker ut

Syran du behöver för att överleva

Om du har hört talas om namnet ”Amino” är det med största sannolikhet i samband med begreppet ”aminosyror”. Det är inte helt okomplicerat att försöka förklara vad aminosyror är, eller varför det är viktigt för dig. Anledningen till det är helt enkelt eftersom det inbegriper en del kemiska förklaringsmodeller som inte alltid är särskilt lätta