Månad: september 2020

Planering för konferens i Malmö

Företag som håller konferenser är ibland mycket vana vid detta sätt att mötas. Det kan vara att man har en produkt som är mer av en idé än en direkt sak. Sättet man då kan förmedla sin information på och utbyta idéer genom är att samlas i en extern möteslokal. De som deltar i konferensen

Bra fakta på rörinspektion.nu

Ofta gör man en rörinspektion först när problemen börjar uppstå. Det bästa är dock egentligen att regelbundet inspektera fastighetens avloppsrör. Gör detta i förebyggande syfte.Då hinner man upptäcka svagheter och fel i tid och kan många gånger undvika kostsamma reparationer.  Ofta är de rör som går sönder gamla. Kanske borde de ha bytts ut för