Månad: april 2021

Modulbyggen för flexibla företag

Skolor, förskolor, äldreboenden och vårdcentraler, alla kategorier kan passa för modulbyggen. Verksamheten kan variera i omfattning genom åren, och det är då lätt att ta bort en modul eller utöka med ytterligare några. Det är ett flexibelt sätt att också utnyttja alla resurser maximalt. Varför betala för ytor som inte används eller låsa kapital på