Det är viktigt att man är noggrann när man svetsar ihop olika metalldelar. Vissa konstruktioner måste hålla absolut tätt, annars kan det hända svåra olyckor. Det gäller förstås tankar med lut eller syra som är frätande om det blir läckage. Det gäller också rörledningar, där man riskerar att heta gaser eller frätande ämnen läcker ut