Det blir allt vanligare att man väljer att magasinera delar av sitt bohag eller hela inför en flytt då det blir mindre stressigt och man kan även slippa betala dubbla hyror. Att även rensa och magasinera delar av sitt bohag inför en lägenhetsförsäljning kan vara bra. Sedan finns det de som tillfälligt hyr ut sin