Pumpar är något som är viktigt i många industrier. För den som jobbar med farliga vätskor är det viktigt att ha fungerande pumpar. Många företag behöver också pumpar för att de ska kunna transportera vätska. För att det ska fungera på ett korrekt sätt måste någon ta hand om pumpen. Precis som med allt annat