Värmepumpar är väldigt bra källor till uppvärmning av en bostad. De förbrukar lite energi och kan erbjuda allt från varmt tappvatten till luftkonditionering beroende på vilken modell man väljer. Värmepumpar hämtar energi som finns lagrad i luft, vatten, jord eller berg, vilket är ett bra sätt att ta vara på de resurser som finns i