Dricksvatten utan bitter eftersmak

Det är mycket som händer i världen just nu. Eller rättare sagt så är den en sak som verkligen händer – och den tar upp en stor del av vårt fokus just nu. Det så kallade coronaviruset – Covid-19 – orsakar både oreda och personlig tragik i mångas liv och det är fortfarande oklart när allt detta kommer att vara över.

Att världen efter denna pandemi är en annorlunda plats är i varje fall säker. Vi har blivit påminda om vår bräcklighet. Vi som var övertygade om att civilisationen skulle kunna tåla allt. Istället är det just civilisationen, i synnerhet urbaniseringen, som har lett till att vi drabbas så hårt. När allt hänger ihop så intimt som det gör idag så faller vi som dominobrickor.

Naturligtvis finns det också mycket som är positivt i dessa svåra tider. Vi kommer närmare varandra och inser vad som faktiskt betyder något här i livet. Flera av oss arbetar hemifrån och har på så sätt en lite flexiblare tillvaro än annars. Vanligtvis brukar vi kanske spendera ett par vakna timmar i våra hem. Nu så handlar det för många om större delen av dagarna.
För vissa är detta en ansträngning – för andra en unik tid av potential.

Att vi är hemma gör nämligen att vi har möjlighet att lägga märke till saker som behöver ses efter i huset. Eller kanske rättare sagt att det blir tydligt om något är eftersatt. Till exempel att våra brunnar är i behov av service av vattenfilter. Nu finns ju dessutom tiden till att slå en pling till EMP Miljöteknik för att få situationen löst.
Alla vill vi ju kunna dricka rent vatten och ofta så känner man på sig när något inte stämmer. Däremot så är det lätt hänt att man bara struntar i det när allt annat i livet pockar på ens uppmärksamhet.