Hur blir man advokat?

För att utbilda sig till en advokat behövs det en juridisk examen tagen vid ett svenskt universitet eller en högskola. Det är svårt att komma in på juristlinjen på grund av de höga intagningsbetygen. De är nämligen bland de högsta bland svenska högskoleutbildningar. Efter högskolestudierna krävs det minst 3 års erfarenhet av att arbeta på en advokatbyrå. För att kunna kalla sig för advokat, som är en skyddad titel ska man ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Ansökningar prövas av Advokatsamfundets styrelse som ger sitt godkännande. Med andra ord är vägen till att bli advokat lång, tuff och kräver väldigt mycket. Däribland en hög ambitionsnivå, tålamod och inte minst en stor motivation.

 

Advokatyrket – kunskap och finkänsla 

Advokatyrket är svårt på det sättet att det kräver en svår och ansträngande utbildning där man behöver memorera fakta och lagar. Förutom det så krävs en stor dos finkänsla för att sedan kunna praktisera det. Rätt ton i alla lägen, bra förmåga för situationsbedömning och ypperlig känsla för hur människor agerar är grundstenarna i advokatyrket. Dessa egenskaper har ingenting med faktaminnet att göra. De är välbehövliga om man vill vara en toppadvokat.

 

 

Stor konkurrens advokater emellan

Vad innebär det att vara en Jurist i Göteborg eller i annan storstad i Sverige? Advokatyrket, speciellt i de större städerna präglas av en stor konkurrens byråerna emellan. Den hårda konkurrensen beror delvis på att det idag finns relativt många utbildade jurister. Majoriteten av dem kämpar för att få ett fall eller en stabil kundkrets. Advokaterna tjänar sin inkomst som baseras på intjänat arvode. Arvodet i sig räknas i de flesta fall på timmarna som en yrkesman spenderar på ett visst fall. Det blir en självklar arbetscykel. Ju flera fall och kunder som en advokat åtar sig, desto högre blir betalningen. Kunderna kan dock vara färre än advokaterna och då hårdnar konkurrensen.