Modulbyggen för flexibla företag

22 april 2021
Lily Hansen

Skolor, förskolor, äldreboenden och vårdcentraler, alla kategorier kan passa för modulbyggen.

Verksamheten kan variera i omfattning genom åren, och det är då lätt att ta bort en modul eller utöka med ytterligare några. Det är ett flexibelt sätt att också utnyttja alla resurser maximalt. Varför betala för ytor som inte används eller låsa kapital på att bygga nytt?

Från början tänkte folk lite var till mans att moduler var samma sak som baracker. Det kallas ibland så, och ibland säger folk paviljonger, vilket låter lite finare. Men som allting annat så förfinas tekniken, och det finns moduler som har hög prestanda både vad gäller inredningsmaterial och komfort. De är energisnåla också, och man får vad man är villig att betala för.

från en expert

Är du nyfiken på modulbyggen, så ta kontakt med ett företag som hyr ut moduler för alla sorters verksamhet och som är proffs i branschen. Det finns skillnader i prestanda och komfort, beroende på de krav som ställs. Handlar det bara om ren övernattning eller förvaring, behöver man inte slå på stort.

Det är också kostnadseffektivt att kunna välja mellan olika sorters ljudisolering och komfortnivå. Det finns vårdcentraler som är uppbyggda av moduler, så det går att få hög klass på standard.

Lättplacerat och flexibelt alternativ

Vill man byta läge och ha förskolan i en annan stadsdel, är moduler ett bra alternativ till hus. Moduler kan inredas med ljudisolerande mattor och extra hög kvalitet på fönster för att få ett bra inomhusklimat om det vistas mycket folk där. Man kan inreda modulerna efter olika funktioner, och det betyder att man till exempel i en skola kan ha en modul som är slöjdsal.

 Man kan ha en modul för servering. En psykolog eller advokat har andra inredningskrav än en tandläkare. Men modulbyggen har sina fördelar för alla, oavsett inriktning på verksamheten.

Fler nyheter