Så fungerar en rekonstruktion av ett företag

En företagsrekonstruktion är en process som kan rädda ett företag, som för tillfället inte kan betala sina skulder, från att sättas i konkurs. Det är dock viktigt att det finns en möjlighet att på sikt kunna lösa de ekonomiska problemen för att rekonstruktionen ska vara värd att genomföra. Det som sker vid en företagsrekonstruktion är att företagets skulder fryses och bolaget får därmed tid att förhandla fram goda avtal och förändringar i verksamheten som kan göra att det återfår lönsamheten.

Hur ser processen ut?

En rekonstruktion börjar med att man skickar in en ansökan till tingsrätten i den ort där bolaget har sitt säte. Om ansökan är komplett så kan tingsrätten besluta om företagsrekonstruktion redan samma dag. Blir ansökan beviljad så ska en rekonstruktör utses som därmed får ta del av företagets ekonomiska förhållanden. Under rekonstruktionen så måste rekonstruktören (eller tingsrätten) godkänna samtliga utbetalningar från bolaget. Under den här tiden kan Kronofogden i regel inte göra utmätningar och företaget kan inte begäras i konkurs. 

Tillsammans med företagets ledning upprättar rekonstruktören en plan över hur man ska kunna lyckas med rekonstruktionen och göra företaget lönsamt igen. En företagsrekonstruktion pågår under tre månader, behöver företaget längre tid så kan man efter det förlänga tre månader i taget, dock 12 månader som längst. 

När avslutas en företagsrekonstruktion?

Det kan finnas olika anledningar till att en rekonstruktion avslutas, det allra bästa är såklart om syftet med rekonstruktionen har uppnåtts. Den kan bland annat också avslutas på grund av att företaget själv begär det, om rekonstruktören eller en borgenär begär det på grund av att man inte ser att syftet med rekonstruktionen kommer att kunna uppnås eller om företaget i något avseende inte uppfyller sina skyldigheter.

Organisation med lång erfarenhet av rekonstruktioner

RekonstruktionsGruppen är en rikstäckande organisation som hjälper företag med tillfälliga ekonomiska problem att genomgå en företagsrekonstruktion. De arbetar för att företag inte skall försättas i konkurs i onödan. Med goda kunskaper och erfarenhet kan de erbjuda företag en andra chans, läs mer på https://rekonstruktionsgruppen.se/.