Anlita en begravningsbyrå i Malmö som hjälper med allt som behöver ordnas

15 september 2020
Cecilia Olsson

Då en nära anhörig avlider finns det flera saker som måste ordnas upp. Förutom sådant som är direkt kopplat till begravningen så finns det även abonnemang som ska avslutas och tillgångar som ska dokumenteras och delas upp. Att allt detta ska ske i en tid av sorg kan kännas övermäktigt för många och det kan därför vara en god idé att ta hjälp från de med stor erfarenhet inom ämnet, såsom en begravningsbyrå.

Vad betyder dödsbo, bouppteckning och arvsskifte?

När någon avlidit så finns det i regel en eller flera personer som ingår som delägare i dödsboet och därmed ska ansvara för att bouppteckning och arvsskifte genomförs. Delägarna är oftast de närmast anhöriga till den avlidne, såsom make/maka och eventuella barn. Det är i regel de som ingår i dödsboet som har rätt att ärva den döde men även testamenten och äktenskapsförord kan påverka hur arvet ska fördelas.

Bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens alla tillgångar och skulder. Från det att dödsfallet inträffat har man fyra månader på sig att lämna in en bouppteckning. 

När bouppteckningen är färdig så ska det dokumenteras vem som ska ärva vad. Det görs i en arvsskifteshandling som därmed blir ett underlag till ägarbyte av till exempel en fastighet, ett fordon med mera. Arvskifteshandlingen är också ett underlag när dödsboet ska avslutas.

Ta hjälp utifrån 

Förutom dessa saker ska det som sagt även ordnas med begravningen där själva ceremonin normalt sker 2-4 veckor efter ett dödsfall. För boende i Malmö kan det därför vara en god idé att anlita Davidshalls Begravningsbyrå, de kan hjälpa till med allt från planering av begravningen, hämtning av den avlidne och själva begravningsarrangemanget till efterarbetet i form av bouppteckning, arvskifte och hantering av eventuellt dödsbo. Det är tryggt att ha en och samma person som hjälper hela vägen, läs mer på www.begravningsbyråmalmö.nu.

Fler nyheter