Då en nära anhörig avlider finns det flera saker som måste ordnas upp. Förutom sådant som är direkt kopplat till begravningen så finns det även abonnemang som ska avslutas och tillgångar som ska dokumenteras och delas upp. Att allt detta ska ske i en tid av sorg kan kännas övermäktigt för många och det kan