“Mannen som talar med hundar” heter programmet med Cesar Millán. Men varför finns det inget program med någon som talar med träd? “Tree whisperer” skulle den engelska titeln kunna vara. Det skulle ledas av en arborist i Lund som tog hand om sjuka och döende träd. Som kunde diagnostisera träden och lära trädgårdsägare hur de