Om du får stopp på bilen mitt på vägen så gäller det att få undan den så fort som möjligt för att undvika eventuella olyckor. Då bör du så snart du kan ringa efter en bärgare. Med en bärgares hjälp så är du och din bil snart i tryggt förvar och du kan vara lugn