PrimaGaz är ett ledande företag inom BioGasol där man levererar miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar till såväl privata som kommersiella företag. LPG är ett alternativ till elektriska och oljedrivna lösningar som dessutom är ett mycket renare och billigare alternativ vilket naturligtvis är bra för både vår bräckliga miljö och plånboken. PrimaGaz har ett uppsatt mål om