En företagsrekonstruktion är en process som kan rädda ett företag, som för tillfället inte kan betala sina skulder, från att sättas i konkurs. Det är dock viktigt att det finns en möjlighet att på sikt kunna lösa de ekonomiska problemen för att rekonstruktionen ska vara värd att genomföra. Det som sker vid en företagsrekonstruktion är