Ofta gör man en rörinspektion först när problemen börjar uppstå. Det bästa är dock egentligen att regelbundet inspektera fastighetens avloppsrör. Gör detta i förebyggande syfte.Då hinner man upptäcka svagheter och fel i tid och kan många gånger undvika kostsamma reparationer.  Ofta är de rör som går sönder gamla. Kanske borde de ha bytts ut för