En Rubiks kub är en riktigt klurig pryl som vissa anser är ”omöjlig” att lösa. Det är inte så konstigt eftersom att kuben kan ha 43 252 003 274 489 856 000 olika positioner. Faktum är dock att alla kan lära sig att lösa kuben, det gäller bara att gå efter ett system istället för att bara slumpmässigt vrida på bitarna. Det