Vägmarkeringar kan användas till många olika ändamål, det allra viktigaste är såklart att de bidrar till säkerhet i trafiken. Med vägmarkeringar är det möjligt att tydligt visa trafikanter på vägen var de får och inte får röra sig. Markeringarna gör dessutom att trafiken kan flyta på smidigt, tack vare att trafikanterna kan placera sig rätt