Vägmarkeringar är användbara på allt från vägar till parkeringsplatser och skolgårdar

03 maj 2022
Cecilia Olsson

editorial

Vägmarkeringar kan användas till många olika ändamål, det allra viktigaste är såklart att de bidrar till säkerhet i trafiken. Med vägmarkeringar är det möjligt att tydligt visa trafikanter på vägen var de får och inte får röra sig. Markeringarna gör dessutom att trafiken kan flyta på smidigt, tack vare att trafikanterna kan placera sig rätt på vägen med hjälp av tydliga anvisningar på asfalten. Vägmarkeringar kan utöver detta även användas till exempelvis skolgårdar för att uppmuntra till lek eller för att optimera ytan på en parkeringsplats. 

Underlätta barnens lek på skolgården med hjälp av markeringar 

Även om barn ofta har väldigt bra fantasi när det kommer till lekar så kan det fortfarande underlätta för dem om det finns avgränsningar i olika former som hjälper i leken. Till exempel så kan det vara bra att markera en basketplan för att underlätta spelet, men det kan även vara roligt med bokstavs- och sifferormar som uppmuntrar till både lek och lärande.

vägmarkeringar

Hjälp kunderna genom tydliga vägmarkeringar på parkeringsplatsen

Även om parkeringsplatsen inte har så mycket att göra med den tjänst eller produkt ett företag säljer så är den trots allt viktig. En rörig parkeringsplats är något som i värsta fall kan få potentiella kunder att undvika platsen. Med tydliga vägmarkeringar blir det enklare för kunderna att röra sig på parkeringsplatsen samt parkera utan att skapa kaos. 

Företag som erbjuder linjemålning och markering av asfalt

Oavsett om det finns behov för markeringar ute på en väg, skolgård eller parkeringsplats så kan Svevia utföra arbetet. De har lång erfarenhet inom området och vet därmed vad som krävs för att skapa tydliga vägmarkeringar efter kunders önskemål. Svevia tillverkar dessutom termoplasten som används för att utföra vägmarkeringar i deras egna fabrik i Linköping.

Förutom att de använder termoplasten själva så säljer Svevia även den till kunder i Sverige och andra länder i Europa. Läs mer om Svevias tjänster på https://www.svevia.se/vagmarkering.

Fler nyheter